Kur një investitor kërkon të investojë në prona industriale për shitje, atëherë ka disa udhëzime që duhen ndjekur kur zgjedh pronën e duhur. A dëshiron investitori të blejë për ta dhënë shërbime hidraulik elektricist piktor postim falas Tirane Don Bosko sërish me qira? Dhënia me qira e pronave industriale është themelore dhe e thjeshtë. Vendet e lira janë mjaft të lehta për t’u menaxhuar, por thjesht nuk duhet të kenë ndonjë dizajn të veçantë që do të kufizonte përdorimin e pronës nga qiramarrësi.

Qiratë janë zakonisht mbi bazën e qirasë neto dhe qiramarrësit zakonisht marrin përgjegjësinë e plotë për pagesat që dalin. Qiradhënësi duhet të sigurohet dyfish që procesi i tyre i kontabilitetit të jetë i shëndoshë dhe i besueshëm në mënyrë që të mos ketë tarifa të papaguara qiraje, të cilat nga ana e tyre grumbullojnë gjoba të padëshiruara.

Kur tregjet e pronave janë të forta, fitimet që mund të arrihen nga pronat industriale për shitje mund të jenë shumë fitimprurëse për shitësin. Qiradhënësi duhet të tregojë shumë kujdes për të siguruar që të mbahet një evidencë e mirë e qiramarrësve të mirë me një histori të mirë të pagesave të qirave dhe gjithashtu një qira shumë të mirë dhe të shëndoshë, si dhe një vendndodhje të mrekullueshme dhe pronë të mirëmbajtur mirë.

Pronat industriale për shitje tërhiqen nga dy burime, tregu i investitorëve dhe pronarët. Pra, nëse një sektor po shitet më ngadalë se tjetri, do të ketë ende shitje për t’u bërë nga tjetri.

Karakteristika të tjera kryesore që do të ndihmojnë pronat industriale për shitje të shiten më shpejt se shumica e tyre përfshijnë veçori të tilla si parkimi i bollshëm i makinave për stafin dhe klientët për ta bërë aksesin në ndërtesë më të lehtë dhe më të përshtatshme për të mos përmendur aksesueshmërinë.

Së bashku me zonën e parkimit për klientët dhe stafin, këshillohet gjithashtu të vendosni zonat e ngarkimit dhe kthimit të ushqimit për kamionët për qëllimet tuaja të ngarkimit dhe shkarkimit. Të kesh zona ngarkimi të planifikuara dhe të pozicionuara mirë do të sigurojë që produktiviteti të mos ngadalësohet sepse të gjitha ngarkimet dhe shkarkimet do të funksionojnë pa probleme dhe me efikasitet.

Në temën e kamionëve, është gjithashtu jetike që të ketë lartësi bujare të depove dhe pika hyrëse për kamionët dhe magazinimin. Kjo siguron që mallrat të shkarkohen sa më afër zonës së magazinimit të magazinës, përsëri duke mos hequr produktivitetin dhe duke lejuar funksionimin e shpejtë dhe të qetë.